Kolektory Słoneczne

Kolektory słoneczne

System solar dla domów jedno- i wielorodzinnych Powierzchnia kolektora: od 3m2 do 30 m2 Korzyści: W lecie prawie 100 % zapotrzebowania na ciepłą wodę może być pokryte za pomocą systemu solar a kocioł grzewczy w tym czasie nie pracuje. Można

Doradztwo i projektowanie

Projektowanie i wykonawstwo

Wykonywanie audytów i analiz ekonomicznych racjonalizacji i optymalizacji systemów grzewczych i wentylacyjnych osiedli mieszkaniowych, zakładów produkcyjnych, obiektów użyteczności publicznej, sakralnych i oświatowych.

wezelcipelny

System Delta T

Uzasadnienie zastosowania układu DELTA T Powszechnie stosowane systemy automatycznej regulacji węzłów cieplnych wykorzystują jako parametr wiodący temperaturę zewnętrzną (tzw. regulacja pogodowa). Od tej temperatury uzależniona jest temperatura wody grzejnej podawanej do budynków. System ten nie uwzględnia statycznych i dynamicznych właściwości